بازار بزرگ تبريز طعمه حريق شد!

تلخ ترين خبر ٩٨ براى تبريزى ها 🔷

بازار بزرگ و تاريخى تبريز طعمه حريق شد 

عكسها از نگرانى بازارى ها براى سرمايه از دست رفته شان و تلاش بى وقفه آتش نشانها

محل آتش سوزى در سراى دو در (ايكى قاپيلار ) مى باشد . – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

رسانه هنر و معمارى آدونيس 🌐 www.adonisdesign.ir

🔰 @adonis_design_

دیدگاهتان را بنویسید